BIKE TOUR: NATURA SELVAGGIA. COLLALTO, MONTELLO, PIAVE